ท่านรู้?

ใช่ท่านหรือปล่าว?
ที่ตอนแรกเริ่มจะทำสิ่งใด
ท่านคิดว่าท่านรู้ว่ามันจะสำเร็จ

ใช่ท่านหรือปล่าว?
ที่เมื่อสิ่งนั้นล้มเหลว
ท่านก็บอกว่ารู้ถึงสาเหตุว่าทำไมจึงล้มเหลว

ถ้าท่านรู้ว่าทำไมจึงล้มเหลว
แล้วทำไมถึงทำแต่แรก?

ที่อ้างว่ารู้แต่แรกว่ามันจะสำเร็จ
นั่นก็ใช่รู้จริงๆหรือปล่าว?

หากท่านถามข้าพเจ้า

ตอนเริ่มต้น
ข้าพเจ้าไม่รู้
ตอนล้มเหลว
ข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่าทำไมล้มเหลว
นี่ต่างหากที่น่าสนใจ

ระวังจิตที่คิดว่ารู้ของท่านให้ดี
ท่านรู้หรือไม่รู้จริงๆกันแน่?

ปล่อยวางความที่คิดว่ารู้ของท่าน
เมื่อนั้นท่านจะได้เข้าไกล้รู้จริงๆ

November 3, 2019
top
X