พอใจ

เถียงไปใย
ถ้าเขาพอใจ เขาก็ว่ามันจริง
ถ้าเขาไม่พอใจ เขาก็ว่ามันไม่จริง

สู้ทำให้เขาพอใจ
แล้วเขาค่อยๆเปลี่ยนความนั้นเป็นความจริง
ตามที่เขาพอใจเอง

November 5, 2019
top
X