ดูเหมือนไม่ทำ

ยามรุ่มร้อน
คนดูเหมือนจะทำ แต่กลับไม่ได้ทำอะไรเลย

ยามสงบ
คนดูเหมือนจะไม่ทำ แต่กลับทำยิ่งกว่าทำ

November 4, 2019
top
X