ม้า

ยามนั่งบนหลังม้า

รุ่มเร้าพัฒนารถ

เขม่าควันกระทบตา

จนมองไม่เห็น

กระเสือกกระสนเกิดรถไฟฟ้า

กลับโหยหาธรรมชาติ

ถวิลย์หาม้าขนปลิว

ปราชญ์รักษาใจ

ดำรงค์ตนไว้ที่อานม้าแต่ต้น

October 30, 2019
top
X