เต๋าไม่พรรณนา

ว่าด้วยเต๋า

เต๋าไม่สนการใช้ถ้อยคำพรรณาถึงรสอาหาร
หากแต่หาวิธีให้อาหารสัมผัสลิ้นโดยตรง

เต๋าไม่สนการใช้ถ้อยคำพรรณาถึงธรรมชาติ
หากแต่หาวิธีให้สัมผัสธรรมชาติโดยตรง

คำสอนที่เต็มไปด้วยถ้อยคำท่วมท้นศักดิ์สิทธิ์
จึงไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับเต๋าเลย

October 30, 2019
top
X