นิยาม

มนุษย์นิยามได้ทุกสิ่ง
แรกเริ่มนิยามชื่อวัตถุ
ฉันจะตั้งชื่อเรียกสิ่งนี้ว่าสิ่งนั้น

นานวันการนิยามลุกลาม
อาจหาญนิยาม “สิ่งที่นิยามไม่ได้”

นิยามความสุข
ผูกเข้ากับ ‘การได้’ บางอย่าง
ผูกเข้ากับ ‘นิสัย’ บางสิ่ง

นิยามความทุกข์
ผูกเข้ากับ ‘ความไม่มี’ บางอย่าง
ผูกเข้ากับ ‘การสูญเสีย’ บางสิ่ง

หนักที่สุด
คือการนิยาม “ความจริง”
ทั้งที่ความจริงนั้นไม่อาจนิยามได้

ดั่งภาวะที่ท่านตกหลุมรัก
ภาวะรักแท้จริงไม่อาจนิยามได้

มันเป็นภาวะเปี่ยมล้นในใจของท่าน
เป็นภาวะที่ท่านอิ่มเอมอยู่ภายใน
เป็นภาวะที่ “รู้สึกภายใน”
มากกว่าที่ “ถ้อยคำ” จะนิยามพรรณนาได้

แต่บรรดานักปรัชญา
กลับแต้มปั่นสร้างนิยามความรัก
ราวกับว่ามันสามารถใช้ถ้อยคำสร้างให้เกิดความรักได้
คือการให้ คือความสวยงาม คือดอกไม้

นักการตลาด
ก็นิยามความรักแบบนักการตลาด
คือแหวนเพชร คือรถยนต์ คือบ้าน

นักการเมือง
ก็นิยามความรักแบบนักการเมือง
ท่านต้องเสียสละบางสิ่ง
ท่านต้องทำบางอย่าง
ท่านต้องทำสิ่งเหล่านี้
“การรักชาติของท่าน” จึงจะสมบูรณ์

ท่านต้องเริ่มสังเกตุ
วิธีดำเนินชีวิตของท่าน
การแก้ปัญหาของท่าน
คำตอบเกี่ยวกับชีวิตที่ท่านมี

เป็นเพียงคำนิยาม หรือ เป็นความจริงกันแน่?

หากท่านติดอยู่ในคำนิยาม
ท่านจะไม่มีวันถึงเป้าหมาย
ท่านอาจเดินไปถึงป้ายไม้ที่นิยามว่า “เป้าหมาย”
แต่เป้าหมายแท้จริงนั้นกลับอยู่อีกทาง

มนุษย์นั้นติดกับดักของคำนิยามมาช้านาน
เราถูกคำนิยามภายนอกหลวงหลอก
และมันได้ลามมายังภายในของเราด้วย

การเข้าถึงความจริง
ท่านต้องเข้าสู่ศูนย์กลาง
ท่านต้องไปเหนือถ้อยคำนิยามต่างๆ

เมื่อท่านพบปัญหา
ท่านจะเจอความคำตอบที่แท้จริง

เมื่อท่านหิว
ท่านจะเจออาหารที่แท้จริง
การหิวกระหายจะสงบลง
การนิยามถึงอาหาร
ไม่อาจช่วยให้ท่านได้โภชนาการอาหารเลย

November 1, 2019
top
X