ชั่วทั้งชีวิต

บางทีผู้พูดก็คาดหวังว่า
การให้เปลี่ยนนิสัย ให้ปล่อยวาง ให้ลืม
ควรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่บอกในไม่กี่นาที

ทั้งที่ความจริง
บางคนอาจต้องใช้เวลาชั่วทั้งชีวิต

November 4, 2019
top
X