ปล่อยวาง

กลับสร้างโอกาสให้ชีวิต?

ไม่ใช่แค่ให้ความสงบสุข แต่การปล่อยวางยังจะเปิดโอกาสใหม่ๆ ที่พาคุณทลายกำแพงที่สร้างข้อจำกัดไม่ให้คุณไปได้ไกลกว่านี้ได้อีกด้วย

ปล่อยวางเพิ่มโอกาสเพิ่มประสิทธิผลในงาน

ปล่อยวางเพิ่มโอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คน

ปล่อยวางเพิ่มโอกาสเร่งความคิดสร้างสรรค์ให้ฉับไว

ภาระกิจของเรา

ทำให้การปล่อยวางเป็นเรื่องง่ายและทุกคนเข้าถึงได้

ทุกคน ปล่อยวางได้

HARN DIALOGUE #101

ความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกกั้นขวาง

โอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์อย่างไม่มีข้อจำกัดกับใครก็ได้

HARN DIALOGUE #102

ความคิดสร้างสรรค์ที่จะถูกเติมเต็ม

โอกาสที่จะเร่งปฏิกิริยาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างฉับไว

เราปรารถนาสังคมที่สงบสุขปลอดภัย

เมื่อทุกคนเข้าถึงการปล่อยวาง

ก่อนนี้ ปัญหาสังคมเกิดขึ้นเพราะหลายคนไม่อาจ ปล่อยวางความรู้สึกแย่ต่อกัน ลดละความบาดหมางต่อกัน ก้าวข้ามอดีตที่มีต่อกัน และช่วงนั้นก็ไม่มีเครื่องมือใดที่จะทำให้การปล่อยวางเป็นเรื่อง “ง่ายและจับต้องได้” เลย การปล่อยวางจึงเป็นเพียงทฏษฏีที่ไม่อาจเกิดขึ้นจริง หากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไป ก็ยากที่สังคมจะสงบสุข มีแต่ความรุนแรงที่มากขึ้น

จะเป็นเช่นไร? หากมีผู้พัฒนาให้การปล่อยวางเป็นเรื่องสามัญ ที่ทุกคนเข้าถึงได้เหมือนการร่ำเรียนภาษาอังกฤษ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเห็นสังคม ที่แตกต่าง เราได้มุ่งมั่นพัฒนาหลายปี นำเอาหลักเทคนิค จิตวิทยา ปรัชญา หรือแม้แต่ด้านโหราศาสตร์ จิตวิญญาณ เพื่อมาผสมผสานให้การ ปล่อยวางเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ง่าย จนในที่สุด ในปี 2017 ผู้พัฒนาตนคนแรกที่ผ่านโปรแกรมการปล่อยวาง ก็ได้เข้าถึงการปล่อยวางเป็นครั้งแรก

ครั้งนั้นส่งผลให้ชีวิตครอบครัวและชีวิตการงานของเขาเปลี่ยนไปทางบวกอย่างสิ้นเชิง เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาโปรแกรมให้เกิดสังคมที่สงบสุขและปลอดภัย ให้กับโลกนี้ รู้จักเรา